Úschovy financí

Úschovy finančních částek chrání obě strany - jak stranu kupující, tak stranu prodávající. Jsme si vědomi, že právě úschovy budí v lidech velké obavy. Proto zajišťujeme jen takové úschovy, které jsou pro klienty bezpečné. Naši advokáti splňují celou řadu bezpečnostních kritérií, z nich nejdůležitější jsou tato:

  • každý obchodní případ má jedinečný účet
  • k autoriazaci plateb je zapotřebí minimálně dvojí podpis (2 advokáti)
  • informovanost klienta (klient zprostředkovaně vždy získává informaci o pohybu na účtu)
  • úschovní účet je deklarován jako "úschovní", tudíž je nedotknutelný vůči třetím osobám
  • pojištění - všechny úschovy jsou pojištěny do celé výše vkladu

Snažíme se klientům vyjít maximálně vstříc, proto nabízíme úschovu i bankovní a notářskou.