ISO

OHSAS, EMS a QMS

Poskytujeme pomoc při zavedení systému řízení BOZP v souladu s normou 18 001:2008 (OHSAS).
Zavádění systému je v dnešní době populární a pro mnoho firem i nevyhnutný krok k získání IMAGE a možnosti prosadit se na trhu. Naši pracovníci Vám poskytnou odbornou pomoc a usnadní zavedení.

 
OHSAS

1. větší šanci v získání státních zakázek

2. zlepšení IMAGE společnosti/firmy

3. zvýšení motivace zaměstnanců a vyvolání příznivého dojmu u potencionálních zaměstnanců

4. vyjasnění odpovědností zaměstnanců na různých pozicích

5. snížení rizika vzniku pracovních úrazů


Účelem je také vyhledání a zejména řízení rizik spojených s BOZP, zavedení bezpečných pracovních postupů a ochrana zdraví zaměstnanců při práci.

 
EMS
Poskytujeme pomoc při zavedení systému ochrany životního prostředí podle normy ISO 14 001 : 2005. Standardizovaný systém řízení ochrany životního prostředí dle ISO 14 001 přináší společnostem/firmám:

1. posílení eko - image

2. splnění podmínek klientů - tržní výhoda

3. obranu proti nařčení z eko - dumpingu

4. minimalizace eko rizik

5. pro - aktivní přístup k ochraně ŽP


QMS

Poskytujeme pomoc při zavedení systému jakosti podle normy ISO 9 001 : 2001.