BOZP a PO

Výběr některých referencí z oblasti BOZP a PO


Název zakázky: Obalovna asfaltových směsí Kladno, Dubí

Objednatel/Zadavatel: PKB a.s. , Václavské náměstí 831/21, Praha 1

Termín realizace: 2.12.2013 - 6.5.2014

Rozsah zakázky: Komplexní služby koordinátora BOZP na staveništi


Název zakázky: Rekonstrukce depozitáře Kutná Hora - Hlouška

Objednatel/Zadavatel: Národní památkový ústav, Valdštejnské nám.3, Praha 1

Termín realizace: od 1.11.2009 do1.7.2013

Rozsah zakázky: Komplexní služby koordinátora BOZP na staveništi


Název zakázky: Poradenství v BOZP a PO

Objednatel/Zadavatel: 1 VE s.r.o. Moravská 37, 120 00 Praha 2

Termín realizace: Od 1.5.2014 - trvá

Rozsah zakázky: Komplexní služby OZO v BOZP a PO


Název zakázky: II/409 Panské Dubenky - most ev. č. 409-016

Objednatel/Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Termín realizace: 4/2012 - 11/2012

Rozsah zakázky: Komplexní služba koordinátora BOZP na staveništi


Název zakázky: Poradenství v BOZP a PO

Objednatel/Zadavatel: PKB a.s. Václavské náměstí 831/21, Praha 1

Termín realizace: 1.1.2013 - trvá

Rozsah zakázky: Komplexní služby koordinátora BOZP na staveništi


Název zakázky: Rekonstrukce silnice III/2627 Volfartice mosty 2627 - 3,7

Objednatel/Zadavatel: TEGO cz. s.r.o. , Nová Paka, KSSLK, p.o. (investor)

Doba trvání: 8 měsíců

Rozsah zakázky: Komplexní služby koordinátora BOZP na staven